Pokud dle chcete využít odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník je nutné k dílu který vracíte vyplnit, vytisknout a podepsat tento formulář. 

Odstoupení od kupní smlouvy