Instrukce pro vrácení poškozeného dílu turba naleznete v balíku s turbem.